Hafan / Cymhwyso / Storio Ynni Cartref

Pŵer i godi'ch cynhyrchion i'r lefel nesaf

Ar hyn o bryd mae systemau storio ynni cartref wedi'u rhannu'n ddau fath: y system storio ynni cartref sy'n gysylltiedig â'r grid a'r system storio ynni cartref oddi ar y grid. Mae pecynnau batri lithiwm storio ynni cartref yn eich galluogi i gael ynni diogel, dibynadwy a chynaliadwy ac yn y pen draw yn gwella ansawdd bywyd. Gellir gosod cynhyrchion storio ynni cartref mewn pecynnau batri lithiwm storio ynni cartref, boed mewn senarios cais ffotofoltäig oddi ar y grid neu hyd yn oed mewn cartrefi lle nad yw systemau ffotofoltäig wedi'u gosod.

Mae gan becynnau batri lithiwm storio ynni cartref fywyd gwasanaeth o fwy na deng mlynedd, dyluniad modiwlaidd, gellir cysylltu unedau storio ynni lluosog ochr yn ochr yn fwy hyblyg, syml, cyflym, a gwella storio a defnyddio ynni yn sylweddol.

Mae'r system storio ynni cartref sy'n gysylltiedig â grid yn cynnwys pum rhan, 0 gan gynnwys arae celloedd solar, gwrthdröydd wedi'i gysylltu â'r grid, system rheoli BMS, pecyn batri lithiwm, a llwyth AC. Mae'r system yn mabwysiadu cyflenwad pŵer cymysg o systemau ffotofoltäig a storio ynni. Pan fydd pŵer y prif gyflenwad yn gyfartalog, y system ffotofoltäig sy'n gysylltiedig â'r grid a'r prif gyflenwad pŵer i'r llwyth; pan fydd y prif gyflenwad pŵer yn methu, mae'r system storio ynni a'r system ffotofoltäig sy'n gysylltiedig â'r grid yn cael eu pweru ar y cyd.

Mae'r system storio ynni cartref oddi ar y grid yn annibynnol ac nid oes ganddi unrhyw gysylltiad trydanol â'r grid. Felly, nid oes angen gwrthdröydd sy'n gysylltiedig â grid ar y system gyfan, a gall yr gwrthdröydd ffotofoltäig fodloni'r gofynion. Rhennir systemau storio ynni cartref oddi ar y grid yn dri dull gweithio. Modd 1: Mae ffotofoltäig yn darparu storfa ynni a thrydan defnyddiwr (diwrnod heulog); Modd 2: Mae batris ffotofoltäig a storio ynni yn darparu trydan defnyddiwr (cymylog); Modd 3: Storio ynni Mae'r batri yn cyflenwi trydan i'r defnyddiwr (gyda'r nos a dyddiau glawog).

Dysgu mwy

Beth Yw Nodweddion Y Cynnwys Hwn?

Nid oes angen cynnal a chadw gweithredol batris ffosffad haearn lithiwm (LiFePO4) i ymestyn eu bywyd gwasanaeth. Hefyd, nid yw'r batris yn dangos unrhyw effeithiau cof ac oherwydd hunan-ollwng isel (<3% y mis), gallwch eu storio am gyfnod hirach o amser. Mae angen cynnal a chadw arbennig ar fatris asid-time.lead. os na, bydd eu hoes yn lleihau hyd yn oed yn fwy.

Pa Fanteision

Gallwch eu storio am gyfnod hwy o amser. Mae angen cynnal a chadw arbennig ar fatris plwm-asid. Os na fydd eu hoes yn cael ei leihau hyd yn oed yn fwy.

  • Cefnogaeth ar gyfer dyfeisiau Dosbarth l, Dosbarth ll a dewis Dosbarth lll
  • Pecyn meddal, tai plastig caled a metel
  • Cefnogaeth i ddarparwyr celloedd haen uchaf
  • Rheoli batri wedi'i deilwra ar gyfer mesur tanwydd, cydbwyso celloedd, cylched diogelwch
  • Gweithgynhyrchu o safon (iso 9001)

Rydym yn Argymell I Chi

Blandit yn peri anghydfod yn mei.Ex impetus assentior cum, vis noster intellegat ne

Gweld Ein Holl Gynhyrchion

Ein Straeon Llwyddiant

agos_gwyn
cau

Ysgrifennwch ymholiad yma

ateb o fewn 6 awr, mae croeso i unrhyw gwestiynau!